KOŁO ORTOGRAFFITI        W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejskiego Funduszu Społecznego LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS, od września działa w naszej szkole koło ORTOGRAFFITI. W zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą uczniowie klas V, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, stwierdzające u nich dysleksję rozwojową lub jej symptomy. Zajęcia realizowane są w oparciu o program terapeutyczny rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji - ORTOGARAFFITI. Uczniowie pracują na ćwiczeniach Ortograffiti (poziom pierwszy - ch,h,ó,u,rz,ż oraz MATEMATYKA - ćw.1, w ramach których wykorzystywane są wszystkie typy ćwiczeń, niezbędne do prawidłowego przebiegu terapii uczniów z dysleksją lub z jej symptomami. Są to ćwiczenia:

 • stymulujące rozwój funkcji poznawczych
 • kształcące umiejętność czytania
 • rozwijające sztukę poprawnego pisania
 • rozwijające sprawność grafomotoryczną
 • rozwijające logiczne myślenie, w tym również matematyczne

  Stałym elementem zajęć ORTOGRAFFITI jest praca z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych: "Porusz umysł", "Wesoła Szkoła", "Pinokio", "Matematyka na wesoło", "Lekcje z komputerem", "Gry ortomagiczne", "Dyktanda z piratami".

  Terapeuta:
  mgr Jolanta Sikora